top of page

2020

2021

ADRODDIAD BLYNYDDOL

ADRODDIAD BLYNYDDOL

01407 761653

Canolfan Fenter
Caergybi
LL65 2HY

CANOLFAN DYDD Y GOLEUDU

CANOLFAN DYDD Y GOLEUDU

76%
GWRYW

24%
BENYW

24%
BENYW

76%
GWRYW

109 PERSON NEWYDD

109 PERSON NEWYDD

Service user comments on service:

‘The Lighthouse has given me someone to speak to and guide me through a hard time’.

‘Yes, they helped me phenomenally. No income but the moment I knocked Lighthouse I felt overwhelmed with support and I can’t believe I got a place so quick’.

127
SESIYNNAU
UN I UN

36
TYSTYSGRIFAU ACHREDEDIG

86
TYSTYSGRIFAU HEB EI ACHREDU

agored logo.png

45 POBL WEDI EU GEFNOGI MEWN I DAI DROS DRO

45 POBL WEDI EU GEFNOGI MEWN I DAI DROS DRO

19 POBL WEDI EU GEFNOGI MEWN I DAI PREIFAT

19 POBL WEDI EU GEFNOGI MEWN I DAI PREIFAT

LEARN 4 LIFE | #miwnaf

LEARN 4 LIFE | #miwnaf

CYFRYNGU AC YMYRRAETH DAN ARWEINIAD TEULUOEDD

CYFRYNGU AC YMYRRAETH DAN ARWEINIAD TEULUOEDD

CANLYNIADAU I'R RHAI A CEFNOGIR:

CANLYNIADAU I'R RHAI A CEFNOGIR:

78 WEDI'I GEFNOGI GYDA BUDD-DALIADAU LLES

78 WEDI'I GEFNOGI GYDA BUDD-DALIADAU LLESS

117 CYFEIRIAD

117 CYFEIRIAD

Gan Cynnwys: 
Gwasanaethau Iechyd Meddwl a Camddefnyddio Sylweddau, Mewnol, Awdurdodau Lleol

Gan Cynnwys:
Gwasanaethau Iechyd Meddwl a Camddefnyddio Sylweddau, Mewnol, Awdurdodau Lleol

38 WEDI'I GEFNOGI I GAEL MYNEDIAD AT WEITHWYR IECHYD PROFFESIYNOL

38 WEDI'I GEFNOGI I GAEL MYNEDIAD AT WEITHIWR IECHYD PROFFESIYNOL

28 ATGYFEIRIADAU I'R RHAGLEN LLINELLAU PARALEL

28 ATGYFEIRIADAU I'R RHAGLEN LLINELLAU PARALEL

18 SESIWN MEWN GRWPIAU O 6 POBL

18 SESIWN MEWN GRWPIAU O 6 POBL

40 PERSON WEDI EU CEFNOGI I SYMUD I'W TENANTIAETHAU EU HUNAIN

40 PERSON WEDI EU CEFNOGI I SYMUD I'W TENANTIAETHAU EU HUNAIN

TAI Â CHYMORTH

YN CYNNWYS CEFNOGAETH ARNAWF A TAI CLWSTWR
AR GYFER POBL IFANC 16-24 OED

YN CYNNWYS CEFNOGAETH ARNAWF A TAI CLWSTWR
AR GYFER POBL IFANC 16-24 OED

TAI Â CHYMORTH

LLETY PONTIO

LLETY PONTIO

65%
GWRYW

35%
BENYW

65%
GWRYW

35%
BENYW

99 WEDI DERBYN GWASANAETH

99 WEDI DERBYN GWASANAETH

251 CYFEIRIAD NEWYDD

251 CYFEIRIAD NEWYDD

CEFNOGAETH ARNAWF GENERIG, AILSEFYDLU A CHYNGOR

CEFNOGAETH ARNAWF GENERIG, AILSEFYDLU A CHYNGOR

53 ATGYFEIRIADAU I'R RHAGLEN ESCAPE

53 ATGYFEIRIADAU I'R RHAGLEN ESCAPE

30 SESIWN MEWN GRWPIAU O 10 PERSON

92 ATGYFEIRIADAU
CYFRYNGU

92 ATGYFEIRIADAU
CYFRYNGU

62%
GWRYW

38%
BENYW

38%
BENYW

62%
GWRYW

CEFNOGWYD 24 O BOBL

CEFNOGWYD 24 O BOBL

CANLYNIADAU I'R RHAI A GEFNOGIR:

CANLYNIADAU I'R RHAI A GEFNOGIR:

32% MEWN TAI PREIFAT

32% MEWN TAI PREIFAT

30% WEDI AROS YN TAI EU HUNAIN

30% WEDI AROS YN TAI EU HUNAIN

38% MEWN TAI CYMDEITHASOL

38% MEWN TAI CYMDEITHASOL

TÎM ALLGYMORTH CYDWEITHREDOL

CAMDDEFNYDDIO SYLWEDDAU AC ANGHENION CYMHLETH

CAMDDEFNYDDIO SYLWEDDAU AC ANGHENION CYMHLETH

TÎM ALLGYMORTH CYDWEITHREDOL

CEFNOGWYD 63 O BOBL

CEFNOGWYD 63 O BOBL

77%
GWRYW

23%
BENYW

23%
BENYW

77%
GWRYW

CEFNOGWYD 11 O BOBL

CEFNOGWYD 11 O BOBL

63%
GWRYW

37%
BENYW

63%
GWRYW

37%
BENYW

DIOLCH

DIOLCH

RHODDION, GRANTIAU A CHODI ARIAN

RHODDION, GRANTIAU A CHODI ARIAN

£1067.00

£1067.00

bottom of page